Adresser


 

Tibirke Kirke Tibirke Kirkevej, 3220 Tisvildeleje

Sognepræst
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
48 70 62 94 - fri mandag mail: up@km.dk

Sognepræst
Jeanne von Benzon
24 91 79 70 - fri mandag mail: jgvb@km.dk

Kordegn
Gitte Hougaard Nielsen
træffes tirsdag - onsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
48 70 62 94.- ghn@km.dk

Organist
Vibeke Højlund
vibekehojlund@hotmail.com

Kirkegårdskontor
Tibirke Kirkevej 12 - 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 77 85 - Tirsdag-fredag kl. 9-10
tibirkekirke@gmail.com
Graver Henrik Müller
Graverassistent Michael Svendsen og Gitte Hougaard Nielsen

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen
Svanekæret 4 - 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 84 23, 25788423

Menighedsråd
Formand: Niels Worm
Bækkebrovej 28 - 3220 Tisvildeleje
Tlf.: 48 70 70 67, 23215314
new@nts.dk

Næstformand: Thomas Skov
Hegnsvej 22, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48709690, 40863454
thskov@mail.dk