Historie - Stolestaderne

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
kvindestole
Kvindestolene med brudens plads forrest. Brudens stolestader er finere udsmykket og skiller sig ud fra de andre kvindestolestader som alle er ens. Til forskel fra mændenes stolestader der alle har forskellige bomærker - hver herre sit mærke ? Der har været låger for de enkelte rækker, men nu er det kun brudens plads der har bevaret lågen.
Stolestaderne
er fra 1550-1575 og har været forsynet med låger, der fjernedes 1880.

Gavlene er særprægede og i mandssiden forsynet med Tibirke-mændenes bomærker,
kvindestolene er ens med undtagelse af brudestolen, der er forsynet med en ekstra perlerad og årstallet 1562. Den bruges ikke ikke længere som degnestol, men har været det i mange år.

Stolegavlene i koret, som er det sidst tilbyggede, er fra 1745 og her er der ingen bomærker.

0
Mandestolestade 1

1
Mandestolestade
2
2
Mandestolestade 3
3
Mandestolestade 4
4
Mandestolestade 5
5
Mandestolestade
6
6
Mandestolestade 7
7
Mandestolestade 8
8
Mandestolestade 9
9
Mandestolestade 10
10
Mandestolestade 11
11
Mandestolestade 12
12
Mandestolestade 13
uden deko
Korets stolestader er helt uden dekoration
   
Kvindestol
Kvindestolestade
Brudestol
Bag brudens stolestade
brud
Brudens stolestade med
perlerække
Forreste brudestol
Forreste brudestolestade
Nogle mærker minder om hinanden, f.eks. har 6 bomærker billeder der forestiller et træ med blade et enkelt er der kommet to fugle i træet smukt sat sammen så de danne et hjerte. Andre 6 har et skjold med dekoration og så er der en der stikker uden for og det er manden med hue og skæg.

nyere stole
I koret er der ingen dekoration på stolestaderne.