Historie - Opførelse

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
Opførelse
Opførelse
Tibirke Kirke er antagelig bygget omkring 1120-1130 som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredie fag samt et lille kor med apsis.


De ældste danske kirker er bygget i romansk stil som er baseret på et firkantet meget spartansk skib og et kor - udviklingen ledte hurtigt mod at også en apsis blev tilføjet. Apsis betyder "runding" eller "mange kantet".
tegning

Romansk tidsperiode
1000 - 1250

Den romanske stil
Den romanske stil hentyder til den højtudviklede byggeskik, der nedstammede fra det romerske imperiums storhedstid. Stilen blev overtaget af den kristne kirke og spredtes over Europa sammen med missionen.

Den romanske stil kendetegnes ved rundbuen, som både benyttes for at holde på konstruktionen og samtidig fungerer som dekoration. Men man kan også kende den romanske arkitektur på tykke vægge af sten, fladt bræddeloft og små vinduer med skrå kant - kaldet smigen - som sørgede for at der kom lidt ekstra lys ind i kirken.

Overgangen mellem romansk og gotisk arkitektur var meget glidende i Danmark lige som i resten af Europa.

I Tibirke Kirke ses endnu et par små romanske vinduer med skrå kanter, et blændet ses her under.

blændet vindue romansk vindue
Romanske vinduer - det ene blændet - lille rundbuevindue med smig - skrå kanter for bedre lysindfald.