Historie - Udvikling

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
Buerne

Udvikling
I sidste halvdel af 1300-tallet er den lille kampestenskirke blevet udvidet med sit nuværende vestligste fag og skibet i sin helhed blevet forsynet med hvælvinger, hvor der tidligere var fladt bjælkeloft. Det var nu i den gotiske stilperiode og Tibirke kirke fulgte tidens byggeskik.

I løbet af det 13. århundrede begyndte man mere og mere kun at bygge i den gotiske stil.

Gotisk tidsperiode
Ung-gotik:  1250-1300
Høj-gotik:   1300-1400
Sen-gotik:  1400-1550

Gotikken blev udviklet i Frankrig i midten af 1100-tallet. I Danmark, hvor man anvendte teglsten, blev de gotiske kirker nok højere og lettere end de romanske, men de danske gotiske kirker fik ikke den spinkelhed, som anvendelsen af natursten gav mulighed for i de centraleuropæiske katedraler. Den gotiske arkitektur har lige som den romanske et helt karakteristisk træk, og det er spidsbuen. Men man kan også kende den gotiske arkitektur på rum, der er højere og slankere end i den romanske arkitektur. Andre træk er træbuer og stræbepiller, krydshvælv og større vinduer end i den romanske arkitektur.


Romansk udefra
Romansk vindue lille med rundbue og smig indvendig
for større lysindfald.

romansk vindue
Spidsbue udefra
Gotisk spidsbuevindue, med blomsterdekoration
både ude og inde.
gotisk vindue
Lysekrone
De små blomsterrosetter fra de spidsbuede gotiske vinduer ses også som dekoration i
lysekronerne.
Favade mod nord
I nordfacaden ses her gotisk rundbue i koret, romansk rundbue i skibet og her også gotisk spidsbue og døren til tårnet med sengotisk fladbue.
Rundbue udefra
Senere gotisk runbuevindue uden dekoration
rundbuevindue
Sengotikken
kendetegnes ved fladbuen, som ses over døren til våbenhuset og i tårnet. De to bygningsdele som er de senest tilbyggede i danske kirker.
I løbet af det 13. århundrede begyndte man mere og mere kun at bygge i den gotiske stil.
tre vindues typer
I koret ses stort rundbuevindue, i skibet et lille romansk rundbuevindue og et gotisk spidsbuevindue. I
tårnet ses den senere sengotiske fladbue.
forskelllige tider Fladbuen ses i tårnet og våbenhuset. - Tibirke Kirke med tre forskelllige vinduestyper der fortæller om romansk, gotosk og sengotisk stilperioder.
Mange danske middelalderkirker fik tilføjet våbenhuse i 1400 og 1500-tallet. De blev primært placeret på sydsiden og var mændenes indgang, da det kun var mænd som bar våben og de skulle lægge deres våben her før de gik ind i kirkesalen. I mange tilfælde blev der også opført et nordligt våbenhus ved kvindernes indgang.
Tibirke kirke har et våbenhus i sydsiden, altså mandesiden som hed sværdsiden. I sværdsiden står mandebænkene og i den modsatte side kaldet spindesiden står kvindebænkene.
- Til toppen