Historie - Det nye kor

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
kirken

Det nye kor
I midten af 1400-tallet er det oprindelige kor revet ned, og et større kor, som er bredere end skibet, er opført. Muligvis har det været begyndelsen til en større ombygning af kirken, som aldrig er blevet til noget. Derfor ser Tibirke kirke også lidt atypisk ud. Almindeligvis er koret mindre end skibet, men her er det omvendt, fordi man aldrig fik bygget kirken større - kun koret. - Man mener, at midlerne til det store kor stammer fra de mange offergaver, som de valfartende gav efter deres besøg ved Helene kilde og grav.

Tjørring Kirke tibirke
Her ses en helt typisk dansk landsbykirke som udviklingen formede den og Tibirke Kirke
med det nye kor der er større end skibet.

Gavlmurenes øverste kant kaldes kammen. En gavl med sådanne kamtakker kaldes også en trappegavl. Den var et yndet træk i den gotiske arkitektur. Blændingerne er de fordybninger der udsmykker murværket.

Udsmykning
I korets gavlmur ses blændinger, som er fordybninger i murværket og lavet som udsmykning.