Historie - Tårnet

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
Udsigt til Ellemosen

Tårnet
er opført i første halvdel af 1500-tallet, men har gennem århundrederne gennemgået mange ombygninger.
Tårnet er den bygningsdele der sidst er blevet tilføjet kirken.

De fleste kirker i Danmark kan bruges som kompas, da bygningen for det meste er øst-vest vendt med kirketårnet mod vest.

Romansk kirke
Foto fra Wikimedia Foundation© Tomasz Sienicki.

Gotisk kirke

Senere blev kirkerne udbygget med apsis, kor og tårn

Her ses en rekonstruktion af en tidlig romansk kirke fra Hjerl Hede. Klokken sidder der hvor tårnet nu er placeret. De tidligste fra den romanske periode (1000 - 1250)
bestod af skib og kor senere kom apsis og herefter våbenhus og tårn.