Historie - Altertavlen

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
Altertavlen
Klik på billedet og se alter-reliefferne i stor størrelse
Altertavlen
er fra ca 1475, og er enten skåret i Lübeck eller af en lybsk mester her i landet.
Den blev i 1740 erstattet af en barok-altertavle med et nadverbillede af J. F. Krügell som midterparti.
Ses herunder og er udsnit af maleri i våbenhuset og malet af?
Maleri
Den tidligere barokke altertavle med nadverbilledet i midten. Maleriet t er bevaret og hænger over døbefonten. Fotoet er et udsnit af maleriet der hænger i våbenhuset og malet af ?

Nadverbillede
Nadverbilledet af J. F. Krügell hænger over
døbefonten


Alter og tavle
De ældste altertavle som blev resraureret og nu er kirkens pryd.
Den gamle altertavle blev stående bag den nye, indtil den i 1868 blev opmagasineret på Frederiksborg Slot, for senere i 1894 at havne på National-museet. Efter gentagne anmodninger fra menighedsrådet, der startende i 1911, fik man i 1935 lovning på, at tavlen ville komme tilbage, efter at den var blevet restaureret, hvilket skete i årene 1937-39.
Herfra kom den i 1939 tilbage i nyrestaureret stand og er nu kirkens pryd.

Krügells alterbillede er senere ophængt over døbefonten.


De 8 felter i den oprindelige skabs- eller fløjaltertavle forestiller:
- Kristi fødsel
- De Hellige Tre Konger
- Fremstillingen i templet
- Korsfæstelsen
- Opstandelsen
- Himmelfarten
- Pinsedag
- Genkomsten