Historie - Døbefonten

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
Døbefonten
Døbefonten
er en romansk kumme af grovkornet granit og står på et omvendt terningekapitæl, antageligt fra en af områdets klosterruiner.

Kummen, der har seks georgskors på siderne, tog ingen skade under sandflugten.

I 1732 stod fonten nede i kirken, men flyttedes op i koret og i 1742 marmoriseret og anstrøget med oliefarve. Dette blev dog, efter et ministerielt cirkulære, fjernet igen i 1889.

Døbefonten solo